Loading...

❤ Objednávka po telefonu : +420 776 634 912 - po-pá 9:00-16:00 + DOPRAVA ZDARMA NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ ❤

×

0
Loading
Tvůj košík je ještě prázdný!

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - Kup a vyhraj

I. POŘADATEL SOUTĚŽE A NÁZEV SOUTĚŽE JB-software s. r. o. se sídlem Zeyerova 560/25 Liberec 1, 460 01, IČO: 05421021 (Dále jen „Pořadatel”) pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem Kup a vyhraj (dále jen „Soutěž")

II. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá v období od 2.3. 2021 do 31.3.2021 (dále jen „Doba konání soutěže) na e-shopu Lyke.cz (dále jen „Místo konání soutěže”), se sídlem společnosti Zeyerova 650/25 Liberec 1, 460 01, Czech republic, IČO: 05421021, DIČ: CZ05421021

III. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRINCIP SOUTĚŽE Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba (dále jen „Soutěžící”) s doručovací adresou v České republice. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let. Soutěžícím se stává osoba,
která splní všechny podmínky soutěže, které jsou stanoveny v těchto pravidlech.

 

  1.  V Době konání Soutěže a Místě soutěže Soutěžící nakoupí alespoň v hodnotě 500 Kč libovolný výrobek (dále jen „Soutěžní výrobek”). Soutěžící je povinen uschovat si fakturu o vykonaném nákupu po celou dobu soutěže. Pokud bude soutěžící vyzvaný, aby svůj soutěžní nákup prokázal a nedoloží ho, bude ze soutěže vyřazen.
     
  2. Soutěžící se může Soutěže účastnit jen jednou. Pro vyloučení pochybností je stanoveno, že Pořadatel je oprávněn vyžádat si od Soutěžícího na prokázání soutěžního nákupu, který splňuje podmínky těchto pravidel originál faktury o zaplacení z elektronické pokladny, ze které bude jednoznačně vyplývat uskutečnění příslušného nákupu.
     
  3. Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže účastnit jen jednou a to specificky s jednou e-mailovou adresou. Pro úspěšné dokončení nákupu Soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveným těmito pravidly.

IV. VÝHRA, URČENÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER:
VÝHRA - výhra v soutěži jsou dva balíčky. 1. balíček obsahuje Miracle teeth - uhlí pro bělení zubů, Pomůcku na čištění uší se 16 nástavci a Pinzetu s osvětlením. 2. balíček obsahuje Miracle teeth - uhlí pro bělení zubů, Magnetický náramek pro kutily - Magnetic Wristband, Oboustrannou voděodolnou lepící pásku.
Do soutěže jsou vloženy celkem 3 Výhry. Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x, přičemž si může vybrat mezi balíčkem 1 a 2.
URČENÍ VÝHERCŮ - Výherci v soutěži budou vylosování elektronickým systémem 1.4. 2021. Nárok na Výhru získají 3 vylosování. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks Výhry. Výherci v soutěži se tak stanou maximálně 3 Soutěžící, kteří plně splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly. V případě, že se do soutěže v době jejího konání nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny všechny Výhry vložené do soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití. Výherci jsou o výhře informováni na e-mail, který uvedl při nákupu, prostřednictvím e-mailu info@lyke.cz nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že Soutěžící nesplnil podmínky této soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.
PŘEDÁNÍ VÝHRY: Výhra bude Výherci zaslána do 8 týdnů od ukončení Soutěže na poštovní adresu uvedenou při nákupu. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí výhry potvrzuje Výherce svým podpisem.

V. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím příslušného políčka při nákupu Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v souladu s nimi. Dále Soutěžící dává Pořadateli výslovný souhlas se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci nákupu, jména, příjmení, e-mailové adresy a doručovací adresy. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů nebo telefonickým kontaktováním týkajícím se této soutěže. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu - jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jozef M., Praha) na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu uvedeném níže. Odesláním objednávky Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen "Údaje") as jejich zařazením do databáze Pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud tento souhlas nebude odvolán dříve.

Zpracovávanými osobními údaji Soutěžících jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu info@lyke.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na Výhru v soutěži.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen „Nařízení") a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), zejména že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

 

Praha 2.3. 2021